Cine suntem

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este constituit ca persoană juridica de drept public, fiind supravegheat şi controlat de către Comisia de Supraveghere a Sistemul de Pensii Private (Comisia), īnfiintat īn 2012, īn baza Legii nr. 187/2011.