Dezbatere publică


Proiectele de reglementari ce urmeaza a fi adoptate de Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private sunt publicate pe website-ul propriu, înaintea parcurgerii procedurii de avizare de catre FGDSPP si aprobare a acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, astfel încât persoanele interesate sa poata lua cunostinta de continutul acestora si sa formuleze eventuale propuneri si observatii. În aceasta sectiune sunt publicate, pentru informare si formularea unor eventuale observatii, proiecte de reglementari ce urmeaza a fi adoptate de FGDSPP, înaintea parcurgerii procedurii de avizare FGDSPP si aprobare ASF.
Pentru comentarii va rugam sa va adresati la: office@fgdspp.ro
Nota: FGDSPP îsi rezerva dreptul de a nu raspunde punctual observatiilor si comentariilor primite.
Data publicarii pe site web: „se vor comunica la momentul initierii dezbaterii”
Termen limita pentru transmiterea comentariilor : „se vor comunica la momentul initierii dezbaterii”