Statut

Legea nr. 187/2011 - Legea privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Norma 11 / 2011 - Investiții

Norma 19 / 2012 - Investiții

Norma nr. 2/2013 - calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de garantare a drepturilor Fondului depensii ale sistemului de pensii private

Norma nr. 3/2015 - privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Norma nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma 14 / 2015, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Norma 14 / 2015 – Anexa la Norma nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private din 05.08.2015

Norma 34 / 2016, privind sistemul de raportare contabila semestriala în domeniul pensiilor private, publicata in M.of.620 din 12.08.2016

Norma nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma 1/2017, privind majorarea sau diminuarea contributiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Norma 7/2017, privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale ale entitatilor din sistemul de pensii private

Norma 21/2017 de modificare norma 2-2013 contributii anuale

Norma nr. 7/2017 situatii financiare anuale ANEXE

Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Dezbatere Publica

Alte informaţii

Documentele se pot descărca