Scop

Scopul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este acela de a garanta drepturile participantilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Comisie.