Viziune

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private contribuie la sporirea încrederii populaţiei în sistemul de pensii private, menţinând totodată soliditatea sistemului de pensii.